29 Sep, 2020 
PROSES AKHIR BULAN
Cawangan : PASB Cawangan Kuala Lumpur - 001     
Bulan / Tahun : /

PERHATIAN :
  • Proses Akhir Bulan dibawah ini boleh dilakukan sekali sahaja.
  • Pastikan segala aktiviti transaksi/urusniaga bagi bulan/tahun - 09/2020 adalah betul.