29 Sep, 2020 
PROSES AKHIR HARIAN
Cawangan : PASB Cawangan Kuala Lumpur - 001     
Tarikh : / /

PERHATIAN :
  • Proses Akhir Harian dibawah ini boleh dilakukan sekali sahaja.
  • Pastikan baki akhir untuk setiap teller dan pegawai adalah kosong.
  • Pastikan segala aktiviti transaksi/urusniaga bagi tarikh - 29/09/2020 adalah betul.

  • - Proses Mula Harian Bagi : 29/09/2020 Belum Dilaksanakan -