29 Sep, 2020 
LAPORAN STATISTIK GADAIAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN GADAIAN (PINJAMAN YANG DIKELUARKAN) PADA 29-09-2020    Cetak
Bil Cawangan Hari 29-09-2020 Bulan 09-2020 Tahun 2020 Keseluruhan
( sehingga 29-09-2020 )
Bil Pinjaman (RM) Bil Pinjaman (RM) Bil Pinjaman (RM) Bil Pinjaman (RM) Baki Pinjaman (RM)
1 CAWANGAN SG BESI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,839 9,425,130.00 0.00
2 CAWANGAN SG UDANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,297 3,810,620.00 0.00
3 CAWANGAN KLUANG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 380 911,130.00 0.00
4 AR-RAHNU KSEPB IPOH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,840.00 0.00
5 AR-RAHNU MARX BANGI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,500.00 0.00
6 PASB Cawangan Kuala Lumpur 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,050.00 0.00
7 KEDAI EMAS ARIFIN CAWANGAN DUNGUN 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,420.00 0.00
Jumlah 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,525 14,156,690.00 0.00