29 Sep, 2020 
LAPORAN STATISTIK PELANGGAN

   Cawangan :      Tarikh    

RINGKASAN PELANGGAN (PENDAFTARAN BARU) PADA 29-09-2020    Cetak
Bil Cawangan Hari 29-09-2020 Bulan 09-2020 Tahun 2020 Keseluruhan
Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah Ahli Bukan Ahli Jumlah
1.  CAWANGAN SG BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 425 580
2.  CAWANGAN SG UDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 227 438
3.  CAWANGAN KLUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 163 225
4.  AR-RAHNU KSEPB IPOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5.  PASB Cawangan Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 817 1245